Ereleden - SVEB

Ereleden

Leden die bijzonder veel betekenen voor S.V.E.B. kunnen door de Algemene ledenvergadering benoemd worden tot Erelid van de vereniging.
Wij kennen momenteel de volgende leden die tot Erelid benoemd zijn.

Jeu Vousten:


Gerrit Clabbers:


Pieter Tissen:


Huub jeucken:
Paspoort_ere_lid_Huub_Jeucken.jpg

Ger Lijnders:
Ger Lijnders

Frits Cremers:
Paspoort_ere_lid_Frits_Cremers.jpg

Behalve de Ereleden kennen we binnen S.V.E.B. nog vele vrijwilligers die de afgelopen jaren veel tijd en moeite gestoken hebben in de vereniging. Als blijk van waardering belonen we deze met een gouden of zilveren S.V.E.B. speld.

Behalve dat wij als vereniging onze waardering uitspreken voor de waarde volle vrijwilligers doet ook de KNVB dit met een gouden of zilveren speld.
In onderstaande lijst staan alle vrijwilligers die zo'n speld hebben mogen ontvangen.
Om geen willekeur te krijgen in het belonen met een speld is er een protocol voor het toekennen van deze blijk van waardering. Dit protocol vind je hier  terug.

De lijst met vrijwilligers die een speld hebben is helaas nog niet compleet. Mis jij jezelf of iemand anders laat het dan even de secretaris weten zodat we dit aanpassen.Delen